Wymiary profili:                      Min. szerokość widokowa kształtowników:
Głębokość ramy: Rama drzwi:
MB-78EI - 78 mm,
MB-78EI - 78 mm
MB-78EI - 51 (72),
MB-118EI - 83 (50)
Głębokość skrzydła: Skrzydło drzwi:
MB-78EI - 78 mm,
MB-118EI - 118 mm
MB-78EI - 72 (51),
MB-118EI - 83 (50)
Głębokość szklenia:  
MB-78EI - 6-49 mm,
MB-118EI - 48-84 mm