Dla wygody użytkownika oraz w celach statystycznych, strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz zasady polityki prywatności & cookies.

Zintegrowany System Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

CREOCONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k projektuje, produkuje i montuje ścianki aluminiowo szklane.

Spółka nieustannie dąży do umocnienia pozycji rynkowej poprzez poprawę jakości oferowanych wyrobów i usług, a także zapobiegania negatywnym skutkom wpływu na środowisko stosując i stale doskonaląc wdrożony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001 i ISO 14001.

Dla zapewnianie Klientom odpowiedniego poziomu jakości przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne produkowane wyrobi oraz świadczone usługi są zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów.

Spółka w ramach wdrożonej Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania dąży do:

 • ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemy Zarządzania,
 • współpraca z dostawcami nie tylko zapewniającymi wysoko jakość, ale także działającymi w zgodzie ze środowiskiem naturalnym,
 • terminową realizację zamówień,
 • zapobieganie wszelkim niezgodnościom ,
 • ograniczenie ilości emitowanych zanieczyszczeń oraz odpadów powstających w procesie twórczym,
 • stosowanie wysokiej jakości surowców oraz racjonalne ich zużycie w procesie  wytwórczym oraz podczas świadczenie usług
 • stosowanie wysokiej jakości surowców oraz racjonalne ich zużywanie w trakcie realizowanych procesów
 • wykorzystanie serowców i technologii nieszkodliwych dla środowiska,
 • systematycznego zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko poprzez doskonalenia procesów technologicznych
 • zapobieganie awariom środowiskowym poprzez niezbędne inwestycje w aparat wytwórczy
 • zatrudniania pracowników posiadających odpowiednie umiejętności praktyczne, wiedzę oraz stale podnoszących swoje kwalifikacje.

Założenia niniejszej Polityki są znane i zrozumiałe przez wszystkich pracowników, którzy są świadomi współzmienności za jej skuteczne wdrożenie i funkcjonowanie.

Pracownicy są zobowiązani zarówno do doskonalenia jakości oferowanych produktów i świadczonych usług, jak również do dbania o środowisko naturalne poprzez właściwe zachowania proekologiczne.

Zarząd Spółki CREOCONCEPT gwarantuje niezbędne zasoby pozwalające na utrzymanie oraz doskonalenie skuteczności wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Pobierz jako PDF